Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/thuenhadanang/public_html/z_includes/dem_online.php on line 12
Quản lý Bất Động Sản Dịch vụ

Nhà cho thuê đà nẵng

 

Quản lý Bất Động Sản

1. Tư vấn thiết lập hệ thống và các quy trình Quản lý cho BĐS
- Phương án quản lý và khai thác kinh doanh;
- Thiết lập các quy trình quản lý và biểu mẫu;
- Xây dựng chuẩn đánh giá và kiểm soát dịch vụ;
- Tư vấn lựa chọn nhà thầu dịch vụ thuê ngoài; 

2. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự quản lý BĐS
- Sơ đồ tổ chức quản lý vận hành;
- Xây dựng bảng mô tả công việc cho từng vị trí;
- Tuyển dụng, đào tạo nhân sự quản lý vận hành ; 

3. Chuẩn hóa hệ thống quản lý, vận hành của tòa nhà đang hoạt động
- Xem xét các yếu tố nội tại để xác định các thiếu sót cần khắc phục;
- Tìm hiểu nguyên nhân và đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống hiện hữu;
- Đưa ra giải pháp quản lý, vận hành hợp lý;
- Nâng cấp dịch vụ của tòa nhà;
- Tư vấn việc sắp xếp nhân sự hiện hữu đáp ứng yêu cầu quản lý mới; 

4. Tư vấn và kiểm soát quy trình quản lý tòa nhà
- Thiết lập các quy trình quản lý, vận hành;
- Cung cấp 01 nhân sự điều hành hoạt động tòa nhà;
- Cung cấp nhân sự chuyên môn hỗ trợ trong giai đoạn đầu hoạt động của tòa nhà;
- Tuyển dụng, đào tạo nhân sự quản lý vận hành cho chủ đầu tư;
- Tư vấn lựa chọn nhà thầu dịch vụ thuê ngoài;
- Kiểm soát các hoạt động của tòa nhà theo các quy trình đã thiết lập; 

5. Tư vấn, kiểm soát quy trình và cung cấp nhân sự quản lý, vận hành
- Nội dung như mục 4 "tư vấn và kiểm soát quy trình quản lý" và:
- Cung cấp toàn bộ nhân sự quản lý, vận hành tòa nhà; 

6. Quản lý trọn gói (ủy thác quản lý)
- Thay mặt chủ đầu tư quản lý và khai thác kinh doanh tòa nhà, cung cấp các dịch vụ tổng hợp để tòa nhà hoạt động với chất lượng tốt nhất.

Da Nang Renting - Quan ly Bat Dong San - Cham soc nha cua - To chuc tour du lich - Quang cao thuong maiDa Nang Renting - Quan ly Bat Dong San - Cham soc nha cua - To chuc tour du lich - Quang cao thuong mai

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang